หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

กอลมาร์, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก
03/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันตก
03/02
วันเสาร์ 20ตะวันตก
03/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
04/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
00/00
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
วันอาทิตย์ 21เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/08
ตะวันตก
00/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 22ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันอังคาร 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
02/02
ใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้
00/00
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :