หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Liège, เบลเยียม

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 20ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันอาทิตย์ 21ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก
08/13
ตะวันตก
05/14
วันจันทร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ใต้
05/08
วันอังคาร 23ใต้
05/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตก
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
00/00
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ
06/11
เหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ
04/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
00/02
ตะวันตก
02/02
เหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :