หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Pecos, เทกซัส, สหรัฐอเมริกา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/08
ตะวันออก
26/33
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก
10/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/14
เหนือ
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันออก
12/08
ตะวันออก
19/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/17
วันอังคาร 23ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก
07/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงใต้
14/17
ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
11/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/14
ตะวันออก
17/24
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/21
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
19/21
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออกเฉียงใต้
12/12
ตะวันออกเฉียงใต้
11/11
ตะวันออกเฉียงใต้
16/14
ตะวันออกเฉียงใต้
22/19
ตะวันออกเฉียงใต้
19/19
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
16/18
ตะวันออกเฉียงใต้
15/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ตะวันออกเฉียงใต้
08/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
19/16
ตะวันออกเฉียงใต้
22/26
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
18/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/08
ตะวันออกเฉียงใต้
24/27
วันจันทร์ 29ตะวันออกเฉียงใต้
18/25
ตะวันออกเฉียงใต้
13/19
ตะวันออกเฉียงใต้
12/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/05
ตะวันออก
16/10
ตะวันออกเฉียงใต้
23/27
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :