หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Abbeville, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตก
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตก
07/13
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก
03/06
วันเสาร์ 27ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
02/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
04/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
05/05
วันพุธ 31ตะวันออก
04/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
00/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/13
วันศุกร์ 02ตะวันตก
05/10
ตะวันตก
06/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก
04/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :