หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:

Meteosat - RGB - สหราชอาณาจักร - ไอร์แลนด์

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

Meteosat - RGB - สหราชอาณาจักร - ไอร์แลนด์
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat:
ภาพเคลื่อนไหว:
ภาพ :