หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

แอเบอร์ดีน, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้
15/25
วันพฤหัสบดี 25ใต้
12/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ใต้
09/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
เหนือ
06/06
วันเสาร์ 27ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
00/01
ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้
08/08
ใต้
13/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
17/21
ตะวันตกเฉียงใต้
14/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก
05/06
ตะวันออก
15/15
ตะวันออก
13/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออก
05/05
วันพุธ 31ตะวันออก
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ใต้
11/17
วันพฤหัสบดี 01ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
07/08
ใต้
14/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/21
ใต้
15/21
ใต้
13/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
วันศุกร์ 02ใต้
13/20
ใต้
15/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ใต้
13/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ตะวันตก
11/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :