หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อาเมียง, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 25ใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
วันศุกร์ 26ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก
07/08
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
04/04
วันอังคาร 30ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/11
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
02/02
ตะวันตก
04/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
05/05
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :