หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อารัส, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 25ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ตะวันตก
07/14
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก
04/08
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ใต้
03/03
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
05/06
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันจันทร์ 29ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก
05/05
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก
03/03
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ใต้
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก
05/09
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
วันศุกร์ 02เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก
08/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก
06/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :