หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โบร์นมัท, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันศุกร์ 14ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
วันเสาร์ 15ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/22
ตะวันตกเฉียงใต้
19/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
20/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
วันอาทิตย์ 16ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตกเฉียงใต้
15/17
ตะวันตกเฉียงใต้
14/18
ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
วันจันทร์ 17ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
วันอังคาร 18เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/19
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/19
เหนือ
09/18
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/22
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/22
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออก
02/04
ใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/15
วันศุกร์ 21ตะวันตก
06/12
ตะวันตก
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตกเฉียงใต้
12/13
ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันเสาร์ 22ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 23ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :