หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ก็อง, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก
05/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก
06/17
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
วันศุกร์ 26ตะวันตก
07/16
ตะวันตก
07/13
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ
08/07
เหนือ
08/06
เหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันเสาร์ 27เหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
เหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/06
เหนือ
09/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ
08/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก
05/05
ใต้
07/12
ตะวันตก
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตก
03/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก
08/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันตก
07/12
วันศุกร์ 02ตะวันตก
07/13
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ
09/09
เหนือ
08/08
เหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :