หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Canterbury, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
10/19
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/19
ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ตะวันตกเฉียงใต้
14/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/22
ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตก
06/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันเสาร์ 27ตะวันตก
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ใต้
10/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
05/05
ใต้
07/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้
06/05
ใต้
07/06
ใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
07/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันออก
10/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก
05/13
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก
03/07
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/09
ตะวันตกเฉียงใต้
11/10
ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตกเฉียงใต้
10/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :