หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Compiègne, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันพฤหัสบดี 25ใต้
04/04
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
05/06
วันเสาร์ 27เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
04/07
เหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
02/02
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก
07/08
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/19
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :