หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Dingle, ไอร์แลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันศุกร์ 14ตะวันตก
15/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
เหนือ
04/05
วันเสาร์ 15ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/24
ตะวันตก
21/27
ตะวันตก
23/29
ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/22
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
วันอาทิตย์ 16ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก
07/08
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
วันจันทร์ 17เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
เหนือ
11/12
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
วันอังคาร 18ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
เหนือ
09/12
เหนือ
09/11
เหนือ
10/12
เหนือ
09/12
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
04/03
เหนือ
05/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
วันศุกร์ 21ใต้
11/20
ใต้
12/25
ใต้
15/28
ใต้
18/32
ใต้
20/32
ใต้
21/36
ใต้
20/37
ใต้
20/35
วันเสาร์ 22ใต้
18/32
ใต้
18/32
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
วันอาทิตย์ 23ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้
08/12
ใต้
10/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ใต้
14/24
ใต้
15/25
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :