หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ดองคัสเตอร์, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/21
ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
วันศุกร์ 26ตะวันตก
07/18
ตะวันตก
07/18
ตะวันตก
07/15
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
วันอังคาร 30ตะวันตก
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
02/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
วันพุธ 31เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
เหนือ
03/04
เหนือ
02/02
ตะวันออก
01/03
ใต้
08/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
วันพฤหัสบดี 01ใต้
03/05
ตะวันตก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :