หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Dunkirk, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/23
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/03
เหนือ
05/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก
06/07
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
เหนือ
07/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันจันทร์ 29ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันออก
07/09
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันพุธ 31ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก
07/11
ตะวันออก
05/06
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
04/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
00/00
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :