หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Elgin, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 15เหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/16
เหนือ
05/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ
00/02
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
02/02
วันจันทร์ 17ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ
05/06
เหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก
02/02
วันอังคาร 18ตะวันตก
02/02
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
03/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ
09/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
02/02
วันศุกร์ 21ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้
06/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
วันเสาร์ 22ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
วันอาทิตย์ 23ใต้
05/15
ใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
04/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :