หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Fort William, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ใต้
04/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้
03/03
วันเสาร์ 27ใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ใต้
04/10
ใต้
04/05
วันจันทร์ 29ใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 31ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้
03/04
วันพฤหัสบดี 01ใต้
02/02
ใต้
03/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/19
ใต้
04/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :