หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เกนต์, เบลเยียม

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
วันพฤหัสบดี 25ใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/05
เหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันจันทร์ 29ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
05/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
วันพุธ 31ตะวันออก
03/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก
05/07
เหนือ
04/05
เหนือ
05/09
เหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ
05/07
วันศุกร์ 02เหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก
04/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :