หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อิปสวิช, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
ตะวันตก
08/16
ตะวันตก
08/14
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
08/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้
07/05
ใต้
08/10
ใต้
07/10
วันจันทร์ 29ใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
06/06
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออก
07/11
ตะวันออก
09/12
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
05/05
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :