หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เจอร์ซีย์,

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
14/23
ตะวันตก
12/16
วันศุกร์ 26ตะวันตก
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ
05/04
เหนือ
11/11
เหนือ
13/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/15
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก
08/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/17
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก
17/25
วันพุธ 31ตะวันออก
14/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/25
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/26
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
เหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก
06/12
ตะวันตก
09/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :