หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Kingston upon Hull, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
วันศุกร์ 26ตะวันตก
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้
01/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
วันอังคาร 30ตะวันตก
05/08
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/06
ตะวันออก
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้
07/09
ตะวันตก
08/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/06
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :