หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เลออาฟวร์, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก
07/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
วันจันทร์ 29ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
07/17
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
04/07
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ตะวันออก
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
วันศุกร์ 02ตะวันตก
06/12
ตะวันตก
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :