หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เลสเตอร์, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/23
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตก
05/11
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
05/10
ตะวันตก
05/10
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก
05/08
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันอังคาร 30ตะวันตก
04/04
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ
04/04
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้
05/10
ใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 01เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/00
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
06/15
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :