หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ลีล, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/10
ตะวันตก
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
วันเสาร์ 27ตะวันตก
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้
05/05
ใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/03
เหนือ
07/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอังคาร 30ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก
03/05
เหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออก
04/05
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
04/05
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
เหนือ
06/05
เหนือ
08/12
เหนือ
06/09
วันศุกร์ 02เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :