หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Luton, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตกเฉียงใต้
12/20
ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันเสาร์ 27ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
03/05
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้
02/02
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/01
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 31ตะวันออก
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก
06/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออก
06/12
ตะวันออก
05/12
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตก
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :