หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Middlesbrough, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
วันพฤหัสบดี 25ใต้
09/18
ใต้
08/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก
06/05
เหนือ
04/04
ตะวันตก
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ใต้
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก
08/17
ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
10/10
ตะวันตก
06/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพุธ 31เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
00/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 01ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตกเฉียงใต้
04/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันศุกร์ 02ใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
ใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ตะวันตกเฉียงใต้
11/20
ตะวันตกเฉียงใต้
12/21
ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :