หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

นอริช, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก
07/08
ตะวันตก
08/10
ตะวันออก
07/08
ตะวันออก
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก
01/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
วันจันทร์ 29ใต้
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
วันอังคาร 30ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/04
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
วันพฤหัสบดี 01ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก
05/11
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :