หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

นอตทิงแฮม, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตก
09/22
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตก
07/14
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
วันเสาร์ 27ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/13
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้
03/05
วันพฤหัสบดี 01ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
08/21
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
ตะวันตกเฉียงใต้
09/23
ตะวันตกเฉียงใต้
09/23
ตะวันตกเฉียงใต้
13/20
ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :