หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Oban, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้
06/10
ใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้
04/06
ใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้
04/05
วันเสาร์ 27ใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
04/04
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้
03/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้
07/15
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
01/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
06/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
วันศุกร์ 02ใต้
08/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :