หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อ๊อกซฟอร์ด, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/23
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
11/12
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
วันเสาร์ 27ตะวันตก
05/08
ตะวันตก
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
03/03
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
02/02
ใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันออก
10/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันตก
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :