หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Perth, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้
05/12
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันศุกร์ 26ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
04/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตกเฉียงใต้
11/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันเสาร์ 27ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/09
ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตกเฉียงใต้
13/21
ตะวันตกเฉียงใต้
11/20
ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
13/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 31เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ใต้
03/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/20
ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/19
ใต้
03/08
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :