หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Peterborough, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/18
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ตะวันตกเฉียงใต้
09/22
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ตะวันตก
07/13
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันเสาร์ 27ตะวันตก
06/10
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/11
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก
06/08
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ตะวันตก
10/17
ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :