หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

พลิมัท, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันศุกร์ 14ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันเสาร์ 15ตะวันตกเฉียงใต้
06/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/27
ตะวันตก
18/28
ตะวันตก
15/23
ตะวันตก
17/21
ตะวันตก
16/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
วันอาทิตย์ 16ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/26
ตะวันตก
12/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันจันทร์ 17ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้
08/08
ใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันอังคาร 18เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
05/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ
12/16
เหนือ
08/16
วันพุธ 19เหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
06/17
เหนือ
06/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
เหนือ
05/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก
04/04
วันศุกร์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ใต้
08/19
วันเสาร์ 22ใต้
07/19
ใต้
08/17
ใต้
08/16
ใต้
12/16
ใต้
12/16
ใต้
11/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ใต้
05/07
วันอาทิตย์ 23ใต้
04/10
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :