หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Reading, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/19
ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/18
ตะวันตก
06/14
วันศุกร์ 26ตะวันตก
07/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ตะวันตก
06/14
ตะวันตก
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก
03/06
ตะวันตก
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก
05/08
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้
03/03
ใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอังคาร 30ตะวันตก
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันพุธ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก
04/09
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก
08/17
วันศุกร์ 02ตะวันตก
06/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :