หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

รูอ็อง, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันอังคาร 16ตะวันตกเฉียงใต้
13/22
ตะวันตกเฉียงใต้
11/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/23
ตะวันตก
15/20
ตะวันตก
11/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
วันพุธ 17ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก
07/15
วันพฤหัสบดี 18ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก
05/05
วันศุกร์ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 20ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 21ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/12
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก
12/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/17
ตะวันตก
06/17
วันอังคาร 23ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
12/15
ตะวันตก
10/18
ตะวันตก
06/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :