หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

แซ็ง-โล, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
06/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/14
วันศุกร์ 26ตะวันตก
05/14
ตะวันตก
04/11
ตะวันตก
03/08
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ
02/02
วันเสาร์ 27เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
วันจันทร์ 29ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออก
09/12
ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันออก
04/03
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
04/08
ตะวันออก
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ใต้
05/11
ใต้
07/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/16
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตก
04/06
วันศุกร์ 02ตะวันตก
04/04
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก
02/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :