หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Scarborough, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/19
ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
ตะวันตกเฉียงใต้
10/18
ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก
05/06
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
08/13
ตะวันตก
04/04
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
05/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก
02/02
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก
06/13
วันอังคาร 30ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก
05/10
ตะวันตก
04/09
ตะวันตก
03/03
วันพุธ 31ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/19
ตะวันตกเฉียงใต้
09/20
ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :