หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

หมู่เกาะซิลลีย์, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
16/20
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
13/18
ตะวันตก
14/19
ตะวันตก
13/17
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตก
08/08
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก
10/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/11
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก
09/10
ตะวันตก
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก
08/09
ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/18
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/18
วันพุธ 31เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/16
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/17
เหนือ
13/18
เหนือ
14/19
เหนือ
14/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ตะวันตกเฉียงใต้
15/20
ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ตะวันตก
09/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :