หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Lerwick, เชทแลนด์, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันศุกร์ 14ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
20/29
ตะวันออก
19/28
ตะวันออก
21/31
วันเสาร์ 15ตะวันออก
21/29
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
20/30
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
22/32
ตะวันออก
17/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
16/24
ตะวันออกเฉียงเหนือ
18/32
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
19/32
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/27
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก
12/25
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
18/25
ตะวันออก
12/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้
11/17
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออก
07/13
ตะวันออก
08/13
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
วันอังคาร 18ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
เหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้
08/12
ใต้
10/18
วันพฤหัสบดี 20ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/02
เหนือ
01/01
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
03/03
ใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/18
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
08/20
ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ใต้
09/13
ใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 23ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :