หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Stornoway, สกอตแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
วันเสาร์ 15ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
18/24
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
18/24
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/26
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
18/25
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/21
เหนือ
12/20
เหนือ
15/23
เหนือ
19/25
เหนือ
14/19
วันจันทร์ 17เหนือ
11/16
เหนือ
09/14
เหนือ
10/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
วันอังคาร 18ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ
09/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ
05/06
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้
09/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
วันพฤหัสบดี 20ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ใต้
10/13
ใต้
10/13
ใต้
10/14
ใต้
12/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/22
วันศุกร์ 21ใต้
13/23
ใต้
14/24
ใต้
17/29
ใต้
16/26
ใต้
11/23
ใต้
14/26
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/31
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/33
วันเสาร์ 22ใต้
13/29
ใต้
12/24
ใต้
10/24
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/27
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/25
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันอาทิตย์ 23ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้
11/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ใต้
07/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :