หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

สวินดัน, อังกฤษ

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
วันศุกร์ 26ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
10/11
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก
06/11
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก
07/07
ตะวันตก
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
เหนือ
00/01
วันอังคาร 30ตะวันตก
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
01/01
ใต้
02/02
ใต้
02/02
วันพุธ 31ตะวันออก
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก
06/06
ตะวันตก
09/09
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
วันศุกร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :