หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

วาล็องเซียน, ฝรั่งเศส

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 24ใต้
04/04
วันพฤหัสบดี 25ใต้
06/07
ใต้
06/11
ใต้
07/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้
06/13
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันเสาร์ 27ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ใต้
04/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
04/07
เหนือ
02/03
เหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันอาทิตย์ 28ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 29ตะวันออก
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
วันอังคาร 30ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
06/06
วันพุธ 31ตะวันออก
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
03/03
วันศุกร์ 02เหนือ
05/07
เหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :