หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Wrexham, เวลส์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพุธ 24ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/20
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
วันศุกร์ 26ตะวันตก
07/16
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 27ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 29ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันอังคาร 30ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
วันพุธ 31เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 01ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
วันศุกร์ 02ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :