หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ปุนตาเดลเอสเต, อุรุกวัย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/16
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
วันอังคาร 23เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
07/07
เหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออก
06/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
เหนือ
06/07
ใต้
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตก
07/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 26ใต้
03/03
ใต้
10/13
ใต้
09/14
ใต้
11/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/21
ใต้
11/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้
07/11
ใต้
08/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้
12/18
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ใต้
11/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
วันจันทร์ 29ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :