หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Barquisimeto, เวเนซุเอลา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
09/17
ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
03/09
ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
วันอังคาร 23ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
วันพุธ 24ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ตะวันออกเฉียงใต้
06/18
ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/12
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออกเฉียงใต้
10/19
ตะวันออกเฉียงใต้
09/17
ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ตะวันออกเฉียงใต้
02/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
03/08
วันจันทร์ 29ตะวันออกเฉียงใต้
02/07
ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/14
ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันออกเฉียงใต้
02/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :