หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Boa Vista, รอไรมา, บราซิล

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ใต้
02/02
วันเสาร์ 20ตะวันตก
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
00/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
00/01
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้
03/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
00/01
ตะวันออก
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันจันทร์ 22ใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก
05/06
ตะวันออก
04/06
วันอังคาร 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก
05/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 26ตะวันออก
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก
05/09
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันออก
07/11
ตะวันออก
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :