หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Bucaramanga, โคลอมเบีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันเสาร์ 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันออก
02/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันจันทร์ 22ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
วันอังคาร 23ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันออก
03/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/03
วันจันทร์ 29ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
04/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :