หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Ciudad Guayana, เวเนซุเอลา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/15
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก
03/08
ตะวันออก
04/11
ตะวันออก
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออก
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/14
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันออก
04/10
ตะวันออก
03/08
ตะวันตก
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/16
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/12
วันอาทิตย์ 23ตะวันออก
01/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
01/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/09
เหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/19
ตะวันออก
03/09
วันจันทร์ 24ตะวันออก
02/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/13
วันอังคาร 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันออก
03/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
03/03
วันพุธ 26ตะวันออก
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก
02/03
วันพฤหัสบดี 27ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :