หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

กูมานา, เวเนซุเอลา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 20ใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
วันอาทิตย์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ
03/05
เหนือ
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันออก
06/09
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
วันอังคาร 23ตะวันออก
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตก
02/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันพุธ 24ใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
04/05
เหนือ
07/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/16
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก
07/11
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ
02/03
เหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/19
วันศุกร์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้
03/03
ตะวันตก
05/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/20
วันเสาร์ 27ตะวันออก
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/20
ตะวันออก
11/18
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก
07/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก
02/05
เหนือ
04/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :