หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Maturín, เวเนซุเอลา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 20เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
วันอาทิตย์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก
04/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
วันอังคาร 23ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก
03/06
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันพุธ 24ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/18
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก
07/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
วันอาทิตย์ 28ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :